Kursy opracowane dla UR

Kursy opracowane dla UR

Wersja demonstracyjna kursów opracowanych dla Uniwersytetu Rzeszowskiego w ramach projektu Rozwój Uniwersytetu Rzeszowskiego szansą dla regionu. Pełne wersje tych kursów służą studentom Uniwersytetu. Kurs demonstracyjny zawiera przykładowe ekrany ze wszystkich kursów stworzonych w ramach tego projektu.

Uruchom kurs demonstracyjny
Rozpoznawanie urządzeń mechatronicznych

Rozpoznawanie urządzeń mechatronicznych

Wersja demonstracyjna kursu przedstawiającego podstawowe zagadnienia z zakresu mechatroniki. Kurs ten charakteryzuje najważniejsze rodzaje urządzeń mechatronicznych: powszechnego użytku, przemysłowych oraz specjalistycznych.

Uruchom kurs demonstracyjny
Kursy opracowane na potrzeby AKK

Kursy opracowane na potrzeby AKK

Wersja demonstracyjna kursów opracowanych w ramach projektu Akademia kompetencji kluczowych - program rozwoju uczniów szkół ponadgimnazjalnych Polski Wschodniej. Pełne wersje tych kursów oraz liczne testy (wstępne, końcowe, postępu wiedzy oraz ankiety ewaluacyjne) służą uczestnikom projektu. Kurs demonstracyjny zawiera przykładowe ekrany z kursów stworzonych w ramach tego projektu.

Uruchom kurs demonstracyjny
Zarządzanie projektem

Zarządzanie projektem

Wersja demonstracyjna kursu z podstaw planowania, formułowania i realizowania projektów, szczególnie w aspekcie korzystania z funduszy pomocowych. Kurs przeznaczony jest przede wszystkim dla osób zainteresowanych zdobywaniem dofinansowania w formie projektów oraz poszukujacych wiedzy teoretycznej z zakresu zarządzania projektami.

Uruchom kurs demonstracyjny
Kursy opracowane dla PWSZ w Zamościu

Kursy opracowane dla PWSZ w Zamościu

Wersja demonstracyjna kursów opracowanych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu w ramach projektu Kształcimy nowocześnie. Działamy lokalnie. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego PWSZ w Zamościu. Pełne wersje tych kursów służą studentom PWSZ w Zamościu. Kurs demonstracyjny zawiera przykładowe ekrany ze wszystkich kursów stworzonych w ramach tego projektu.

Uruchom kurs demonstracyjny