Użytkownicy i system uprawnień platformy

Osoby używające platformy TeleEdu LMS nazywane są użytkownikami. Użytkownicy mogą być zalogowani lub niezalogowani (anonimowi), mogą oni także być przypisani do grup oraz występować w rolach. Nowe konta użytkowników tworzone są podczas wypełniania formularzy rejestracyjnych.

Użytkownicy występują w pięciu podstawowych rolach:

  • Anonim – rola przypisana do użytkownika niezalogowanego. Taki użytkownik może przeglądać listę zasobów, na które może się zarejestrować (tym samym tworząc konto użytkownika i przestając być anonimowym). Może też uruchamiać niektóre, specjalnie oznaczone szkolenia e-learningowe dostępne dla każdego, takie jak wersje demo szkoleń komercyjnych.
  • Student – domyślna rola przypisywana do każdego utworzonego konta. Większość użytkowników platformy to uczniowie, korzystający ze szkoleń i innych zasobów udostępnianych na platformie. W przeciwieństwie do użytkownika anonimowego, postępy uczniów w szkoleniach, ich wyniki testów oraz bieżący stan przeglądania są zapisywane i odtwarzane przy następnych wizytach w szkoleniu.
  • Nauczyciel – rola użytkowników kontrolujących postępy uczniów. Nauczyciele mają dostęp do sprawozdań z wyników uczestników kursów, zarówno w postaci zbiorczej (informacje statystyczne, np. które pytania sprawiały trudności), jak również w postaci szczegółowych raportów konkretnych użytkowników.
  • Koordynator – rola użytkowników dodających i edytujących zasoby oraz formularze rejestracyjne platformy.
  • Administrator systemu – rola użytkowników nadrzędnych, zarządzających rolami i prawami.

Komunikacja z użytkownikami platformy

Platforma ma możliwość komunikacji z użytkownikami przy pomocy e-maila. Automatycznie wysyłane są informacje o zdarzeniach systemowych - rejestracji na platformie, zmianie hasła oraz zmianie adresu e-mail. Opcjonalnie, w zależności od ustawień konkretnych szkoleń i grup, możliwe jest również wysyłanie komunikatów o udostępnieniu danemu użytkownikowi nowych zasobów (czy to przez dodanie użytkownika do grupy z zasobami, czy też przez dodanie zasobów do grupy z użytkownikiem). Dodatkowo, nauczyciele mogą wysyłać informacje e-mailowe do wszystkich (lub wybranych) uczniów należących do przypisanych im grup.

PlatformaTeleEdu LMS udostępnia także użytkownikom możliwość definiowania informacji wyświetlanych na platformie. Dostępne są dwa typy takich informacji:

  • Informacje na stronie głównej – podstawowy rodzaj informacji pozwalający na swobodną edycję zawartości strony głównej platformy.
  • Informacje dla grupy – umożliwia udostępnianie informacji członkom określonej grupy.

Każdy z wymienionych powyżej rodzajów informacji można swobodnie edytować, a także dołączać odpowiednie pliki (w szczególności zdjęcia). Ponadto możliwia jest zmiana kolejności wyświetlanych wiadomości, by informacje ważne umieszczać w widocznym miejscu. Dodatkowo informacje można przypisać konkretnym rolom na platformie. Domyślnie informacje przypisane są wszystkim rolom, ale można niektóre z nich wykluczyć. Umożliwia to stworzenie informacji np. dotyczącej i przeznaczonej tylko dla Koordynatorów lub Nauczycieli, niewidocznej dla Studentów.