Zasoby udostępniane przy pomocy platformy

Platforma TeleEdu LMS służy do udostępniania użytkownikom (uczniom) zasobów szkoleniowych. Dostępne są cztery typy zasobów:

  • Kurs e-learningowy – podstawowy zasób umieszczany na platformie. TeleEdu LMS akceptuje kursy tworzone w narzędziu TeleEdu Editor oraz inne kursy zgodne ze standardem SCORM. Kursy, w szczególności te tworzone w TeleEdu Editorze, mogą zawierać dynamiczne scenariusze, testy i ćwiczenia.
  • Materiał dodatkowy – umożliwia udostępnianie użytkownikom materiałów pomocniczych w innych formatach, np. plików DOC, PDF, ZIP czy JPG. Użytkownicy mogą taki plik ściągnąć na dysk lub otworzyć przy pomocy przeglądarki.
  • Materiał tekstowy – służy do prezentacji tekstów bezpośrednio na platformie. Załączony edytor pozwala na elastyczną edycję treści, formatowania, a nawet dodawanie ilustracji w tekście.
  • Zadanie – umożliwia nauczycielom umieszczanie treści zadań (edytowanych i prezentowanych na platformie podobnie jak zasób tekstowy), w odpowiedzi na które uczniowie mogą przesłać na platformę pliki o określonym w treści zadania dopuszczalnym rozszerzeniu będące rozwiązaniem zadania.