Udostępnianie zasobów użytkownikom przez grupy

Podstawową metodą udostępniania zasobów użytkownikom jest łączenie ich w grupy. Grupa łączy ze sobą dowolną ilość użytkowników oraz dowolną ilość zasobów. Zarówno zasób, jak i użytkownik może należeć do dowolnie wielu grup. Każdy użytkownik należący do grupy ma automatycznie dostęp do wszystkich zasobów, które należą do tej samej grupy.

Użytkownik może być dodawany do grupy automatycznie, w wyniku zautomatyzowanego procesu rejestracji lub ręcznie przez osobę uprawnioną (domyślnie nauczyciela, koordynatora lub administratora) w procesie edycji grupy. Zasób dodawany jest do grupy ręcznie.

Nauczyciele przypisani do grup mają specjalne uprawnienia w zasięgu tych grup - mogą monitorować przebieg interakcji użytkowników należących do grupy z zasobami należącymi do tych grup. Uprawnienia te nie rozciągają się na inne grupy, do których nauczyciele nie należą, możliwe jest więc stworzenie odizolowanych grup szkoleniowych z dedykowanymi opiekunami (nauczycielami), których obszary kompetencji nie pokrywają się.