Dostosowywanie interfejsu platformy do wyglądu szkolenia

Moduł wykonawczy szkoleń e-learningowych to fragment platformy przeznaczony do uruchamiania szkoleń w standardzie SCORM. W skład tego modułu wchodzą elementy nawigacyjne, czyli seria przycisków i innych obiektów pozwalających na interakcję użytkownika ze szkoleniem. W celu utrzymania jednolitego, estetycznego wyglądu szkoleń platforma oferuje mechanizm „skór” czyli bibliotekę różnych schematów wyglądu elementów nawigacyjnych. Schematy te można rozszerzać.

Podstawowymi elementami interfejsu są:

  • treść lekcji - centralna część każdego ekranu szkolenia, zawierająca treści przekazywane użytkownikowi;
  • drzewo szkolenia - „spis treści” lub „mapa kursu”, najczęściej wyświetlane po lewej stronie ekranu, zawierające odnośniki lub nazwy wszystkich ekranów, które użytkownik może aktualnie odwiedzić (lista ta modyfikowana jest pod wpływem dynamicznego scenariusza);
  • przyciski nawigacyjne -„następny ekran”, „poprzednia lekcja” i podobne przyciski służące przemieszczaniu się między ekranami szkolenia.

Dodatkowo „skóry” platformy uwzględniają dodatkowe moduły interfejsu:

  • komentarze od kursu - np. po udzieleniu poprawnej lub niepoprawnej odpowiedzi w teście;
  • sekcja materiałów pomocniczych - przedstawiająca listę ewentualnych materiałów do pobrania w ramach bieżącego szkolenia;
  • dokładny raport po testach - maksymalna liczba punktów, uzyskana liczba punktów z podziałem na pytania, czas spędzony w teście przez użytkownika;
  • dodatkowe moduły dostosowane do potrzeb zamawiającego, np. notatnik, zegar, firmowe logo itp.

Wszystkie moduły są opcjonalne!

Przykładowe interfejsy platformy dostosowane do szkoleń e-learningowych:

Przykładowy wygląd kursu Przykładowy wygląd kursu Przykładowy wygląd kursu Przykładowy wygląd kursu