Formularze rejestracyjne i tryby udostępniania zasobów

Podstawowym pojęciem dla procesu udostępniania zasobów jest formularz rejestracyjny. Jest to narzędzie do zbierania informacji o użytkownikach uruchamiających dany zasób, jak również metoda ograniczenia dostępu do zasobów. Wyróżnione zostały cztery tryby udostępniania zasobów na platformie TeleEdu LMS użytkownikom końcowym. Te tryby to:

  • Automatyczna publiczna rejestracja – użytkownik wypełnia formularz służący do zbierania informacji o osobach zainteresowanych zasobem i natychmiast po jego wypełnieniu ma dostęp do zasobu (może uruchomić kurs, przeczytać materiał tekstowy, ściągnąć materiał dodatkowy lub udzielić odpowiedzi na zadanie). Jest to preferowany tryb udostępniania dla darmowych materiałów, zainteresowanie którymi powinno być badane.
  • Rejestracja wymagająca potwierdzenia – użytkownik wypełnia formularz rejestracyjny służący do zbierania informacji o osobach zainteresowanych zasobem i otrzymuje informację o wysłaniu zgłoszenia. Użytkownik uprawniony (domyślnie nauczyciel, koordynator lub administrator) przegląda wszystkie zgłoszenia na dany formularz rejestracyjny i aprobuje (lub nie) konkretne zgłoszenia udostępniając zasób konkretnym użytkownikom. Dopiero po tym udostępnieniu użytkownik może uruchomić zasób. Jest to preferowany tryb udostępniania dla szkoleń komercyjnych.
  • Dostęp publiczny bez rejestracji – zasób nie jest chroniony obowiązkowym formularzem rejestracyjnym i każdy użytkownik (nawet niezalogowany, czyli anonimowy) może go uruchomić. Tryb ten ma swoje zastosowanie we wszelkiego rodzaju demonstracjach (wersjach demo kursów), które powinny być dostępne dla użytkowników końcowych przy możliwie niewielkim nakładzie pracy z ich strony.
  • Dostęp prywatny – zasób nie ma przypisanego formularza rejestracyjnego. Użytkownik uprawniony (domyślnie nauczyciel, koordynator lub administrator) musi ręcznie udostępnić ten zasób konkretnym użytkownikom. W ten sposób można udostępniać całe grupy szkoleń, przesłaniając je jednym formularzem rejestracyjnym przypisanym tylko do jednego z nich. Można w ten sposób również udostępniać dodatkowe informacje jedynie wybranym użytkownikom.

Sam formularz rejestracyjny służący do tworzenia kont użytkowników składa się z serii pól, które użytkownik powinien wypełnić. Formularze służą między innymi do gromadzenia informacji w profilu użytkownika. Jeśli zalogowany użytkownik zostanie skierowany do dowolnego formularza, formularz ten sprawdzi, czy nie może wypełnić swoich pól informacjami już znanymi (przykładami pól formularza, które mogą być wykorzystywane często i mogą być uzupełnione automatycznie dla zalogowanych użytkowników, są „imię" i „nazwisko"). Pola formularza można podzielić na:

  • Pola tekstowe – pozwalające użytkownikowi wpisać wymaganą informację, np.: „login", „telefon", „opinia".
  • Pola jednokrotnego wyboru – pozwalające użytkownikowi wybrać tylko jedną pozycję z listy (przycisk typu „radio"), np. „płeć".
  • Pola wielokrotnego wyboru – pozwalające użytkownikowi wybrać jedną lub więcej pozycji z listy (przycisk typu „check"), np. „zainteresowania".
  • Pole Captcha – w przypadku wypełniania formularza przez użytkownika niezalogowanego (anonimowego), wymagane jest przepisanie tekstu widocznego na obrazku. Dla użytkowników już zalogowanych pole to nie jest widoczne.
  • Dodatkowo formularz rejestracyjny pozwala na dodanie dowolnych tekstów i ilustracji informacyjnych.