TeleEdu LMS 2.0 - platforma e‑learningowa

Internetowy system TeleEdu LMS 2.0 jest platformą e-learningową przeznaczoną do uruchamiania kursów e-learningowych. Obsługiwane szkolenia mogą zawierać indywidualne ścieżki przebiegu (dynamiczne scenariusze szkoleń) oparte o testy, predyspozycje i preferencje użytkownika. Mogą zawierać zaawansowane testy sprawdzające, zawierające szeroki wachlarz typów pytań zamkniętych lub otwartych. System ten jest intuicyjny, łatwy w obsłudze i przyjazny dla użytkownika, a równocześnie udostępnia nowoczesne narzędzia nauczania wraz ze zautomatyzowaniem procedur wspomagających przyswajanie wiedzy, a także procedur kontroli jej przyswajania przez użytkowników.

Udostępnienie platformy TeleEdu LMS może być przeprowadzone w następujących trybach:

  • platforma wdrożona na serwerach klienta – zakup oprogramowania serwerowego;
  • wydzierżawiony dostęp do platformy – klient korzysta z serwerów, obsługi technicznej i łącz internetowych Instytutu Maszyn Matematycznych;
  • zlecenie uruchomienia jednego lub więcej kursów e learningowych – całym procesem szkoleniowym zarządza Instytut.

Funkcjonalność

Platforma służy przede wszystkim do uruchamiania szkoleń e-learningowych i zarządzania procesem szkoleniowym od rejestracji użytkownika aż do zakończenia przez niego szkolenia.

Obsługiwane są szkolenia e-learningowe zgodne ze standardem SCORM oraz testy wiedzy zgodne z QTI (zbudowane w TeleEdu Editorze 2.0). Wygląd modułu wykonawczego platformy może być dostosowany do wyświetlanego szkolenia przy pomocy mechanizmu skór. Dzięki temu mechanizmowi możliwe jest również używanie niezależnych od kursu modułów interfejsu o różnej funcjonalności.

Platforma TeleEdu LMS jest w całości obsługiwana przez przeglądarkę internetową, zarówno w zakresie użytkowania, jak i administracji. Treści szkoleniowe serwowane są za pomocą standardowych protokołów internetowych.

Przeczytaj więcej: