Moduł pracy grupowej w TeleEdu Editor

Zawarty w narzędziu moduł pracy grupowej umożliwia jednoczesną pracę całego zespołu projektowego.

Proces tworzenia kursu e-learningowego wymaga współpracy kilku osób – specjalistów z różnych dziedzin. Mamy tu na myśli dydaktyków medialnych, ekspertów dziedzinowych oraz grafików. Aby wesprzeć pracę wspomnianego zespołu funkcjonalność TeleEdu Editor 2.0 została rozszerzona o moduł pracy grupowej umożliwiający tworzenie kursu przez wiele osób jednocześnie. Moduł ten znacząco ułatwia proces tworzenia kursów przez grupę. Eliminuje konieczność żmudnego łączenia kawałków stworzonych przez różnych autorów. Umożliwia również bieżące monitorowanie postępów prac wszystkich współtwórców. Dzięki swojej budowie obniża niebezpieczeństwo utraty danych. Wszystkie wymienione tutaj cechy przekładają się na przyspieszenie i obniżenie kosztów opracowywania szkoleń elektronicznych.

Działanie modułu opiera się na rozwiązaniach dobrze znanych ze świata tworzenia oprogramowania komputerowego. Moduł wykorzystuje repozytorium centralne dostępne za pośrednictwem protokołu HTTP co ułatwia korzystanie w sieciach rozległych. Każdy z twórców do pracy wykorzystuje maszynie swoją lokalną kopię tworzonego kursu. Od czasu do czasu synchronizując się z centralnym repozytorium. Modyfikacje elementów kursu wykonywane są w modelu „lock - modify - commit”. Oznacza to, że aby dokonać zmian pewna część kursu musi zostać zablokowana na wyłączność danego autora. Dopiero po tym fakcie dostępna jest możliwość wprowadzania zmian (tylko w zablokowanej części). Po wykonaniu pracy wprowadzone zmiany zostają przesyłane do repozytorium centralnego skąd mogą zostać pobrane przez współtwórców.