TeleEdu Editor 2.0 - narzędzie autorskie

Aplikacja TeleEdu Editor 2.0 jest niezależnym od platformy LMS oprogramowaniem przeznaczonym do tworzenia szkoleń e-learningowych. Kursy w nim tworzone mogą składać się zarówno z materiałów dydaktycznych, jak i testów czy egzaminów. Ponadto szkolenia mogą zawierać indywidualne ścieżki przebiegu (dynamiczne scenariusze szkoleń) oparte o testy, predyspozycje i preferencje użytkownika. Mogą zawierać zaawansowane testy sprawdzające, obejmujące szeroki wachlarz typów pytań zamkniętych lub otwartych. Możliwe także jest tworzenie szkoleń, które w inteligentny sposób adaptują swój przebieg do postępów, zachowań, wyborów i wyników osiąganych przez uczestnika.

Narzędzie to pozwala autorowi na tworzenie drzewa e‑kursu, treści lekcji oraz na tworzenie ćwiczeń i testów wraz z definicją systemu ewaluacji. Kurs może być opisany za pomocą pełnego wachlarza e-learningowych metadanych. Wynikowe kursy (prócz ćwiczeń i testów wiedzy) zapisywane są zgodnie ze standardem SCORM, zaś ćwiczenia i testy wiedzy zapisywane są w autorskim rozszerzeniu standardu SCORM o specyfikację QTI i uruchamiane są tylko na platformie TeleEdu LMS 2.0.

Przeczytaj więcej