Elektronizacja kursów e‑learningowych

Zakład oferuje usługi z zakresu tworzenia i elektronizacji kursów e-learningowych na zamówienie, w tym projektowanie dynamicznych scenariuszy, ćwiczeń i testów wiedzy oraz sterujących dynamicznymi scenariuszami oraz elementów multimedialnych uatrakcyjniających pracę z kursem.

Tworzone kursy dostosowane są ściśle do potrzeb i wymagań Zamawiającego. Mogą działać w oparciu o dynamiczne scenariusze, dzięki czemu dostosowując swój przebieg do zachowań, wiedzy i preferencji szkolonego optymalizują proces przyswajania wiedzy. Umieszczane w kursach testy i ćwiczenia oferują zróżnicowane możliwości i strategie testowania wiedzy, co umożliwia ich zastosowanie zarówno w nauczaniu szkolnym i akademickim, ale również w szkoleniach zawodowych, czy do innych, niezwiązanych bezpośrednio z edukacją, jak ankietowaniu lub naborze pracowników.

Zakład posiada bogate doświadczenie we wdrażaniu rozwiązań e-learningowych w różnych dziedzinach, począwszy od szkoleń z umiejętności miękkich, skończywszy na szkoleniach specjalistycznych z zakresu m.in. mechatroniki czy tworzenia kosztorysów budowlanych.

Zamówienia mogą być realizowane w ramach projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i programów Unii Europejskiej, w czym Zakład posiada doświadczenie zarówno jako partner, jak i podwykonawca.

Stworzone kursy mogą być udostępniane na serwerach Instytutu Maszyn Matematycznych, których parametry techniczne umożliwiają obsługę procesu nauczania na szeroką skalę. W ramach tej usługi Zakład oferuje pełen outsourcing e-learningowego procesu szkoleniowego, włączając w to dzierżawę platformy TeleEdu LMS 2.0, zarządzanie elektronicznymi kursami, rejestracją i akceptacją użytkowników, przygotowywanie statystyk i sporządzanie raportów indywidualnych i zbiorczych, hosting i pomoc techniczną.

W rzadkich przypadkach, gdy technologia TeleEdu nie ma zastosowania, Zakład oferuje także kursy tworzone przy użyciu innych narzędzi (Moodle, WBTExpress, Lectora).

Ceny usług ustalane są w negocjacjach indywidualnych.

Przeczytaj więcej:

[ Error ]