Zestawienia generowane przez dokMistrza

  • rejestr korespondencji przychodzącej;
  • rejestr korespondencji wychodzącej;
  • dokumenty zarejestrowane w zadanym okresie (z możliwością wyszukania według typu, rodzaju, stanu, tematu);
  • dokumenty wysłane w zadanym okresie przez wskazaną osobę;
  • dokumenty korespondenta ze wskazaniem nadanego numeru wewnętrznego oraz powiązania ze sprawą;
  • sprawy z możliwością podglądu listy skojarzonych dokumentów.