Charakterystyka programu dokMistrz

Dokumenty

Dokumenty w systemie reprezentowane są przez:

  • nagłówek - część opisową zawierającą podstawowe dane jak nadawca, adresat, data, znak pisma, temat, sprawa, stan dokumentu, data załatwienia;
  • oraz dowolną liczbę podpiętych plików - mogą one zawierać zarówno właściwą treść dokumentu w postaci tekstowej lub graficznej (zeskanowany dokument papierowy, pliki tekstowe, arkusze kalkulacyjne, grafika, dźwięk i inne), jak również uwagi i komentarze dodawane przez użytkowników programu.

dokMistrz umożliwia rejestrację:

  • korespondencji przychodzącej - pism napływających do firmy z zewnątrz;
  • korespondencji wychodzącej - pism wysyłanych na zewnątrz;
  • korespondencji wewnętrznej - pism tworzonych w firmie i pozostających na jej obszarze.

Sprawy

Dokumenty są opatrywane numerem wewnętrznym. dokMistrz umożliwia prowadzenie ewidencji spraw (opisanych numerem i tematem), przy czym z każdą sprawą mogą być skojarzone dowolne dokumenty.