Laboratorium Technik Semantycznych w Informatyce - Węzeł IMM

Lokalny węzeł Laboratorium Technik Semantycznych w IMM prowadzi prace badawcze z zakresu wykorzystania technik semantycznych. W węźle opracowywane są ontologie przeznaczone do wykorzystania w technologiach e-learningowych oraz bazach wiedzy, które mogą znaleźć zastosowanie w zarówno w administracji publicznej, jak i w gospodarce.

logo Laboratorium Technik Semantycznych w Informatyce

Węzeł dysponuje zestawem narzędzi semantycznych do budowy, udostępniania i utrzymywania ontologii oraz do wnioskowania regułowego. Narzędzia te mogą być wykorzystywane przez pracowników naukowych w badaniach badaniach przemysłowych i pracach rozwojowych realizowanych na rzecz przedsiębiorstw, na przykład w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Wszystkich przedsiębiorców zapraszamy do współpracy w ramach lokalnego węzła LTS.

Więcej informacji

LTS w IMM
tel.: +48 22 621 84 41 wew. 223
faks: +48 22 629 92 70
email: lts@imm.org.pl