image Dyplom MNiSW

Dyplom MNiSW

Dyplom MNiSW dla TeleEdu™ 2.0 podczas XXI Giełdy Wynalazków.

image Medal INVENTO

Medal INVENTO

Medal dla TeleEdu™ LMS 2.0 przyznany podczas wystawy INVENTO 2013.

image Nagroda TIIAWA

Nagroda TIIAWA

Nagroda specjalna Taiwan International Invention Award Winners Association.

image Dyplom MNiSW

Dyplom MNiSW

Dyplom MNiSW dla systemu dokMistrz 2.0 podczas XX Giełdy Wynalazków.

image Brązowy medal

Brązowy medal

Brązowy medal podczas XV Międzynarodowego Salonu Wynalazków i Innowacyjnych Technologii.

image Dyplom MNiSW

Dyplom MNiSW

Dyplom MNiSW dla TeleEdu™ 2.0 podczas XVIII Giełdy Wynalazków.

image Złoty medal

Złoty medal

Złoty medal oraz puchar podczas Brussels EUREKA 2010.

image Złoty medal

Złoty medal

Złoty medal podczas Brussels EUREKA 2008.

image Srebrny medal

Srebrny medal

Srebrny medal na wystawie IWIS 2007.

image Dyplom MEiN

Dyplom MEiN

Dyplom MEiN dla technologii e-learningowej TeleEdu™.

image Srebrny medal

Srebrny medal

Srebrny medal podczas
6. Międzynarodowej Wystawy Wynalazków Innowacje 2005.

image Złota statuetka

Złota statuetka

Złota statuetka od firmy Microsoft dla Internetowego Sytemu Informacyjnego IntranetON.