Zakład Systemów Informacyjnych

Zakład Systemów Informacyjnych jest jednym z pięciu zespołów badawczo-rozwojowych Instytutu Maszyn Matematycznych. Prace zespołu koncentrują się na tworzeniu i wdrażaniu oprogramowania. Zakład wykonuje analizy przedwdrożeniowe, świadczy usługi doradcze w zakresie rozwiązań informatycznych oraz prowadzi szkolenia z technologii e-learnigowych i internetowych technik programowania.

Zakład prowadzi ponadto działalność upowszechniającą wyniki prowadzonych badań i projektów w postaci ogólnodostępnych publikacji naukowych oraz konferencji, seminariów i warsztatów propagujących nowe technologie informacyjne.

Zespół Zakładu tworzy kilkunastu doświadczonych specjalistów łączących naukowe podejście do informatyki i szeroką wiedzę teoretyczną z jej praktycznym zastosowaniem. Prowadząc od wielu lat kursy informatyczne, działa blisko użytkownika i posiada wiarygodne źródło informacji o potrzebach użytkowników systemów oraz informacje zwrotne z rynku. Stale współpracując z instytucjami międzynarodowymi ma dostęp do aktualnej wiedzy o najnowszych stosowanych w branży rozwiązaniach. Współpraca z wieloma wyższymi uczelniami oraz licznymi małymi i średnimi przedsiębiorstwami pozwala na elastyczne podejście do klientów z różnych środowisk.

Zakład Systemów Informacyjnych oferuje kilka opracowanych przez siebie innowacyjnych technologii oraz usługi doradcze, wdrożeniowe i szkoleniowe:

  • TeleEdu 2.0 - technologia wspomagająca zdalne nauczanie, to innowacyjne przedsięwzięcie, opracowane na początku w ramach unijnego projektu Leonardo da Vinci (2002-2003), a następnie dalej rozwijane i wykorzystywane w innych projektach i przedsięwzięciach, jak Adele, Innowator czy Renowator. Technologia ta składa się z systemu zarządzania procesem nauczania (Learning Management System) TeleEdu LMS oraz narzędzia autorskiego do tworzenia kursów e-learningowych TeleEdu Editor 2.0.
  • Kursy e-learningowe tworzone w technologii TeleEdu 2.0, zawierające dynamiczne scenariusze oraz treści multimedialne, uruchamiane na platformie Zakładu lub klienta.
  • dokMistrz - system zarządzania dokumentami do obsługi biur, kancelarii i sekretariatów w małych i średnich przedsiębiorstwach.
  • Doradztwo i szkolenia - porady dotyczące organizowania i prowadzenia zdalnych procesów szkoleniowych.