Usługi badawcze zgodne z Krajowymi Inteligentnymi Specjalizacjami

Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców do realizacji wspólnych projektów w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020! Zakład Systemów Informacyjnych oferuje usługi, które wpisują się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje.

  • Innowacyjne Technologie i Procesy Przemysłowe
  • Inteligentne Technologie Kreacyjne
  • Optoelektroniczne Systemy i Materiały
  • inne, w zależności od zapotrzebowania


Technologia e-learningowa TeleEdu 2.0

  • Nowoczesna, sprawdzona i nagradzana technologia e-learningowa.
  • Do celów akademickich, zawodowych oraz innych.
  • Dynamiczne, inteligentne scenariusze kursów elektronicznych.

Laboratorium Technik Semantycznych w Informatyce - Węzeł IMM

Lokalny węzeł Laboratorium Technik Semantycznych w IMM prowadzi prace badawcze z zakresu wykorzystania technik semantycznych. W węźle opracowywane są ontologie przeznaczone do wykorzystania w technologiach e-learningowych oraz bazach wiedzy, które mogą znaleźć zastosowanie w zarówno w administracji publicznej, jak i w gospodarce.

Zakład Systemów Informacyjnych

Zakład Systemów Informacyjnych jest jednym z pięciu zespołów badawczo-rozwojowych Instytutu Maszyn Matematycznych. Prace zespołu koncentrują się na tworzeniu i wdrażaniu oprogramowania. Zakład wykonuje analizy przedwdrożeniowe, świadczy usługi doradcze w zakresie rozwiązań informatycznych oraz prowadzi szkolenia z technologii e-learnigowych i internetowych technik programowania.

Zakład prowadzi ponadto działalność upowszechniającą wyniki prowadzonych badań i projektów w postaci ogólnodostępnych publikacji naukowych oraz konferencji, seminariów i warsztatów propagujących nowe technologie informacyjne.

Instytut Maszyn Matematycznych

Oferta Zakładu Systemów Informacyjnych zawiera następujące autorskie oprogramowanie:

  • technologia e-learningowa TeleEdu 2.0 – nowoczesna, sprawdzona i nagradzana technologia e-learningowa, wykorzystywana zarówno w edukacji akademickiej, jak i w komercyjnych kursach zawodowych, a nawet w darmowych szkoleniach internetowych.
  • system zarządzania obiegiem dokumentów dokMistrz – oprogramowanie przeznaczone jest do obsługi kancelarii, sekretariatów oraz wszystkich stanowisk pracy uczestniczących w tworzeniu i obiegu dokumentów w małych i średnich przedsiębiorstwach lub urzędach.

W dziedzinie e-learningu Zakład Systemów Informacyjnych oferuje również:

Technologia e-learningowa TeleEdu 2.0

TeleEdu 2.0 to nowoczesna, sprawdzona i nagradzana technologia e-learningowa, wykorzystywana zarówno w edukacji akademickiej, jak i w komercyjnych kursach zawodowych, a nawet w darmowych szkoleniach internetowych. Unikalne, innowacyjne dynamiczne scenariusze kursów e-learningowych pozwalają na dostosowywanie przebiegu szkolenia do profilu i działań każdego kursanta. Składają się na nią następujące elementy:

Przeczytaj więcej

System obiegu dokumentów dokMistrz

Program dokMistrz przeznaczony jest do obsługi kancelarii, sekretariatów oraz wszystkich stanowisk pracy uczestniczących w tworzeniu i obiegu dokumentów w małych i średnich przedsiębiorstwach lub urzędach.

Zarządzanie dokumentami obejmuje tworzenie, rejestrację, klasyfikację, przechowywanie, wyszukiwanie korespondencji i przekazywanie jej pomiędzy stanowiskami pracy. Zapamiętywana jest pełna historia dokumentu: trasa jego obiegu i dokonywane operacje, jak również adnotacje o odczycie przez osobę, do której dokument przekazano. 

Przeczytaj więcej

Prace badawcze na zamówienie

Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców do realizacji wspólnych projektów w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Zakład Systemów Informacyjnych oferuje usługi, które wpisują sie w Krajowe Inteligentne Specjalizacje.

Przeczytaj więcej